Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

22/04/2018

Mag ik van mijn voortuin een parkeerplaats maken?

Parkeerproblemen.

Een parkeerplaats vinden wordt alsmaar moeilijker.  Door de toename van het aantal auto’s kennen sommige straten zowel de steden als in kleinere gemeenten vaak een waar parkeerprobleem.

Sommigen onder ons zijn creatief in het oplossen van het parkeerprobleem. Zo horen wij regelmatig dat eigenaars  hun voortuin verbouwen tot parkeerplaats. De bewoners halen de omheining en het groen weg en maken een nieuwe privé parkeerplaats, die enkel en alleen voor hen bestemd is, en waar niemand hen kan belemmeren.

Kan dit zomaar?

Omgevingsvergunning vereist.

Voor het aanleggen van verharde constructies in de tuin heeft u in principe een vergunning nodig. Ook voor het aanleggen van een parkeerplaats in de voortuin is een vergunning vereist.

Artikel 4.2.1. van de Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt:

Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning:

[…]

5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:

a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval,

b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens,

[…]”

Het is bijgevolg niet toegelaten om zomaar van uw voortuin een parking te maken. Wij raden u aan eerst navraag te doen bij de dienst stedenbouw van uw stad of gemeente en om eerst een vergunning aan te vragen.

Bouwovertreding.

Ongereglementeerd “voortuinparkeren” komt wel steeds vaker voor maar is niet zonder risico. Naast het monopoliseren van parkeerplaatsen op de openbare weg begaat men ook een bouwovertreding! Een bouwovertreding kan zowel strafrechtelijke (gevangenisstraf en geldboete) als burgerrechtelijke gevolgen hebben.

Zo kan de rechter ook een herstelmaatregel opleggen en bevelen om de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen. Hieraan kan een verbod gekoppeld worden om de parkeerplaats nog te gebruiken en het bevel bouw- of aanpassingswerken uit te voeren.

De Wegcode?

Als u een vergunning verkregen heeft voor het aanmaken van een parkeerplaats op uw oprit, moet u tenslotte nog rekening houden met de regels uit de Wegcode.

Zoals eerder aangehaald in onze Just a Knack "Mag je parkeren voor je eigen garagepoort?" bepaalt art. 25 van de Wegcode dat het verboden is te parkeren vóór de inrij van eigendommen, met uitzondering van de voertuigen waarvan de nummerplaat leesbaar op de inrij is aangebracht.

De omgebouwde voortuin die dienst doet als parkeerplaats is per definitie een "inrij".  Een inrij is elke in- of uitrit waardoor een voertuig van de openbare weg naar de private eigendom kan in- of uitrijden.  Het gaat dus om iedere zichtbare oprit, garage of poort, die bruikbaar zijn voor voertuigen.

Het is soms niet duidelijk of een verharde voortuin als parkeerplaats wordt gebruikt. Het is daarom aangewezen om in dergelijk gevallen duidelijk aan te geven dat men met een parkeerplaats te maken heeft d.m.v. een bordje, met vermelding van de nummerplaat van de voertuigen die wél mogen parkeren op de oprit.  

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Alle blogberichten gepubliceerd op de website van Wanted Law zijn geschreven met toepassing van het Belgisch Recht.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Burenrecht - Van De Voorde J.

Koop in de Wanted Shop!

Wenst u een videoconsultatie bij Wanted Law?

Ik boek een videoconsultatie bij Wanted Law!

Heeft u een probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!