Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

07/01/2017

Onterven van kinderen en ouders mogelijk in 2017?

Erfrechthervorming in laatste rechte lijn.

Onterven van ouders, gedeeltelijke onterving van kinderen, erfovereenkomsten, meer vrijheid voor de erflater, … het hele erfrecht van uit de tijd van Napoleon wordt op zijn kop gezet in 2017.  Het nieuwe erfrecht treedt op 1 september 2018 in werking. 

Wanted Law overloopt met u alvast de krachtlijnen, die veelbelovend zijn.

Erfovereenkomsten worden mogelijk.

Eén van de concrete veranderingen is de afschaffing van het verbod op erfovereenkomsten. Dit verbod houdt in dat men geen overeenkomst mag maken over een erfenis van een persoon die nog niet dood is, in het jargon een “nog niet opengevallen nalatenschap”.  De bedoeling is dat ouders en kinderen “bij leven” rond de tafel gaan zitten en een bindende verdeling kunnen overeenkomen waarbij rekening kan gehouden met de specifieke familiale omstandigheden.  Vooral voor ouders met gehandicapte kinderen zal de nieuwe regelgeving veel mogelijkheden bieden. 

Een ouder zal in de toekomst zijn gehandicapt kind wat meer dan de andere kunnen nalaten. Ook afstand van het wettelijk deel wordt mogelijk, of een regeling die voorziet dat alles rechtstreeks naar de kleinkinderen gaat zal ook mogelijk worden. Ook het toebedelen van een vrij te bepalen deel aan de stiefkinderen zal mogelijk worden, hetgeen voor vele nieuw samengestelde gezinnen een oplossing zal bieden. 

Deze overeenkomsten blijven bindend: de erflater kan er achteraf niet op terugkomen.

Onder de actuele wetgeving kan dit alles zeer moeilijk geregeld kunnen worden. Er bestaan weliswaar een aantal mogelijkheden, zoals de ascendentenverdeling onder de levenden of de dubbele akte. Deze figuren bereiken echter niet steeds wat ze beogen: het gehandicapte kind méér geven. Bovendien zijn deze constructies vaak vrij duur.

Gedeeltelijke onterving van kinderen wordt mogelijk.

Momenteel wordt de vrijheid van de erflater behoorlijk beperkt door de reserve, het voorbehouden erfdeel dat kinderen sowieso zullen ontvangen uit de nalatenschap van hun ouder. Bij één kind is dit de helft en bij twee kinderen elk 1/3e. Drie of meer kinderen zullen samen 3/4e van de nalatenschap krijgen. Nu kan men dus vrij beschikken over: 

- De helft van zijn nalatenschap bij één kind

- 1/3e van zijn nalatenschap bij twee kinderen

- 1/4e van zijn nalatenschap bij drie of meer kinderen

De nieuwe regeling voorziet de reserve van de kinderen te beperken tot de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. Een kind volledig onterven zal dus niet kunnen. Men zal vrij kunnen beschikken over de helft van zijn nalatenschap. Deze verruiming van het beschikbaar deel komt vooral de nieuw samengestelde gezinnen en aan mensen met een zorgkind. 

U leest meer over dit onderdeel in onze bijdrage Kan ik mijn kinderen onterven in 2018?

Onterven van ouders wordt mogelijk.

Als u geen kinderen heeft, maar wel een samenwonende partner, is de helft van de erfenis nog altijd voorbehouden voor uw ouders. De reserve voor de ouders zal worden opgeheven. Via een testament zal de erflater zijn ouders kunnen onterven. Een correctie wordt voorzien voor zorgbehoevende ouders: in dat geval zal een kwart van de nalatenschap kunnen aangesproken worden.

Ongewenste neveneffecten van schenkingen worden weggewerkt.

Omdat onroerend goed gewaardeerd wordt op het moment van de verdeling en roerend goed op het moment van de schenking, kan dit voor onaangename verrassingen leiden. Een voorbeeld. Een zoon kreeg een huis geschonken voor 200.000, 00 EUR. Dochterlief kreeg 200.000, 00 EUR in geld. Bij overlijden bleek het huis in waarde te zijn gestegen en 300.000, 00 EUR waard te zijn, waardoor de zoon aan zijn zus nog een opleg dient te betalen van 50.000, 00 EUR.  De geschonken goederen, roerend of onroerend, worden gewaardeerd op het ogenblik van de schenking, met indexering tot aan het overlijden. 

De echtgenoot heeft niets te zeggen over vroegere schenkingen.

Op al wat de erflater heeft weggeschonken voor hij hertrouwde, zal de nieuwe partner geen aanspraak meer kunnen maken. 

Tontinebeding voor samenwonende koppels meer beschermd.

Samenwonenden die bij de aankoop van onroerend goed een beding van aanwas stipuleerden in de notariële akte zullen extra worden beschermd. Deze contractuele bedingen worden wettelijk waterdicht gemaakt, zodat bij overlijden van de ene partner de andere partner zeker over de woning kan beschikken, en niet de familie van de overledene.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Lees onze Wanted Facts over erfrecht

Lees meer

Heeft u een soortgelijk probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!