Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

15/10/2016

Dood... maar toch betalen?

U bent getrouwd met een ietwat oudere, rijke man. Voor hem is het zijn tweede huwelijk, maar gelukkig ziet hij zijn eerste vrouw niet meer, en zijn er ook geen kinderen die zijn aandacht opeisen. Uw notaris heeft gezorgd voor een waterdicht contract, waarbij alle goederen, van u én van hem, in de huwgemeenschap zijn ingebracht. Geheel tegen uw zin betaalt uw wederhelft nog maandelijks een veel te hoge alimentatie aan zijn ex, maar buiten deze periodieke transfer via de banken is er geen contact meer. Geheel onverwacht is uw man de voorbije zomer aan een hartinfarct gestorven tijdens een vakantie in Zwitserland. Vooraleer u in de rouw ging, schafte u prompt de permanente opdracht af voor de betaling van het onderhoudsgeld.

Dood is dood, zo dacht u. 

Onderhoudsgeld ten laste van de nalatenschap.

Maar nog geen week later ontving u een aangetekende brief van de advocaat van de ex, waarin deze op een brutale toon een torenhoge alimentatie opeist, deze keer niet meer van uw man, maar van u, omdat u diens nalatenschap aanvaard heeft! Uiteraard bent u niet van plan om de erfenis van uw man zomaar af te staan aan een op geld beluste ex. U bent immers de enige echtgenote, en u heeft als enige recht op de erfenis van uw man. Maar heeft de "ex" een punt?

Kan een ex-echtgenoot een onderhoudsgeld vorderen van haar ter ziele gegane echtgenoot?

Als principe hanteert de wet dat de alimentatie stopt bij het overlijden van de echtgenoot die moet betalen. De onderhoudsverplichting gaat bijgevolg niet over op diens erfgenamen, maar… Soms zal de nalatenschap toch nog moeten instaan voor de betaling van een onderhoudsgeld, bijvoorbeeld aan de ex-echtgenoot, zoals in dit geval. Aan deze onderhoudsplicht zijn een aantal voorwaarden gekoppeld:

  • Het moet gaan om de ex-echtgenoot (of andere door de wet bepaalde personen);
  • De aanvrager moet behoeftig zijn;
  • De nalatenschap moet beschikken over een “netto-actief”, dus er moet een actief zijn na betaling van de schulden. Is er geen actief meer over, dan is er geen onderhoudsuitkering. De erfgenamen moeten deze immers niet uit eigen zak betalen;
  • De overledene mag geen kinderen hebben uit het door echtscheiding ontbonden huwelijk;
  • Op het ogenblik van het overlijden moet er reeds een onderhoudsuitkering betaald worden aan de onderhoudsgerechtigde ex-echtgenoot.

Last van nalenschap

Deze bijzondere onderhoudsverplichting wordt beschouwd als een last van de nalatenschap, en is daarom geen persoonlijke schuld van de erfgenaam: de erfgenaam zal nooit met eigen geld de alimentatie moeten betalen, maar zal anderzijds wel moeten dulden dat de volledige erfenis kan opgaan in de onderhoudsschuld!

Dood, maar toch nog betalen dus…

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht