Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

04/04/2016

Kan ik mijn kinderen onterven?

Onterven kinderen actueel onmogelijk.

In België is het tot op heden niet mogelijk om je kinderen volledig te onterven. Het Belgische erfrecht is immers een zgn. "reservatair" erfrecht. Dit betekent dat een erflater die kinderen nalaat niet zomaar vrij over zijn volledig vermogen mag beschikken. De reserve van de kinderen impliceert dat zij een voorbehouden erfdeel hebben in de nalatenschap van hun ouder en dat zij sowieso een breukdeel uit de nalatenschap van hun ouder zullen erven.

Wat is de reserve van de kinderen?

Indien men bij overlijden één kind achterlaat, zal dit kind minstens de helft van de nalatenschap erven. Indien men twee kinderen heeft, zullen deze kinderen samen minstens 2/3e van de nalatenschap erven en indien men drie of meer kinderen heeft, zullen deze kinderen samen minstens 3/4e van de nalatenschap verwerven. Bijgevolg kan u bij één kind over de helft van uw nalatenschap vrij beschikken. Bij twee kinderen kan u over 1/3e van uw nalatenschap vrij beschikken en bij drie of meer kinderen kan u met 1/4e van uw nalatenschap doen wat men wil. Het is niet mogelijk om uw kinderen deze reserve te ontnemen, behoudens bij erfrechtelijke onwaardigheid.

Erfrechtelijke onwaardigheid.

Een kind zal bijvoorbeeld onwaardig zijn om te erven van zijn ouder indien hij schuldig verklaard wordt voor doodslag op die ouder. Daarnaast kan de onwaardigheid van een kind om te erven ook (facultatief) toegekend worden indien het kind wordt veroordeeld door de Strafrechter. Zo zal een kind dat schuldig wordt bevonden aan opzettelijke slagen en verwondingen op zijn ouder door de strafrechter onwaardig kunnen worden bevonden om van de slachtoffer-ouder te erven. In dit laatste geval gaat het om een bijkomende burgerlijke sanctie die niet automatisch wordt toegekend.

Kan ik mijn kinderen onterven in 2018? Het beschikbaar deel bij één of méér kinderen wordt de helft van de nalatenschap!

De (klein)kinderen: beschikbaar deel bij één of méér kinderen wordt helft van de nalatenschap

Vanaf 1 september 2018 beperkt het nieuwe erfrecht de reserve van de kinderen namelijk tot de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. Een kind volledig onterven zal dus niet kunnen. Men zal wél vrij kunnen beschikken over de helft van zijn nalatenschap.

De wetgever is  van mening dat de reserve van de kinderen niet volledig mag verdwijnen, omdat het principe nog steeds gedragen wordt door een groot gedeelte van de bevolking. De hoofdreden om de reserve te behouden is volgens de wetgever de overtuiging die maatschappelijk nog heel sterk leeft dat kinderen de evidente en natuurlijke erfopvolgers van hun ouders zijn.

Men heeft er wél voor gekozen om de reserve te beperken tot de helft, ongeacht het aantal kinderen. Dit motiveert de wetgever, stellende dat de gezinsstructuren, de vermogenssituaties, en de vermogenssituaties binnen die gezinsstructuren, zo extreem divers zijn geworden dat het niet meer mogelijk is om van één modaal gezin te spreken. Bovendien verwacht de burger (terecht) meer ruimte om zelf de vermogensovergang naar hun kinderen te regelen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u in

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Copyright

Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.

Deel dit bericht

Lees al onze Wanted Facts over huwelijksvermogensrecht

Lees meer

Lees onze Wanted Facts over erfrecht

Lees meer

Lees al onze Wanted Facts over familierecht

Lees meer