Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Incasso

Gespecialiseerde aanpak

Vele advocaten beweren dat zij gespecialiseerd zijn in incasso, maar weinigen kunnen buigen over een aangepaste infrastructuur. Naast een manuele opvolging van de incassodossiers, is een specifieke incassosoftware heden ten dagen onontbeerlijk.

Wanted Law ontwikkelde samen met specialisten een specifieke software waardoor een verregaande automatisering mogelijk wordt.

De incassosoftware is gekoppeld aan een beveiligde internetmodule, zodat u steeds toegang heeft tot al uw dossiers en een papierloze communicatie mogelijk wordt.

Daarnaast blijven wij constant beschikbaar om specifieke dossiers of uw werkwijze te overlopen en adviezen tot optimalisatie van uw betaalflow te geven. Zo kunnen we persoonlijk meerwaarde blijven bieden.

Vereenvoudigde invorderingsprocedure tussen ondernemingen (IOS)

Voor wat betreft invordering van onbetaalde geldschulden tussen bedrijven (B2B) geldt sinds 2 juli 2016 een vereenvoudigde administratieve procedure buiten de rechtbank om, intussen ook voor bedrijven in het buitenland. Meer komt u hierover te weten in onze Wanted Facts.

Deze administratieve invorderingsprocedure is niet steeds mogelijk gezien  er welbepaalde voorwaarden aan zijn verbonden. Ze is ook (nog) niet mogelijk voor onbetaalde facturen ten laste van de consument.

Deze procedure, die niet verplicht moet worden gevolgd,  biedt ons wel de mogelijkheid in bepaalde gevallen nog korter op de bal te spelen, en per geval voor u de meest interessante piste te kiezen om uw onbetaalde facturen in te vorderen met respect voor uw zakelijke belangen.

Waarom de advocaten van Wanted Law?

  • Continuïteit

Uw dossier van begin tot einde opgevolgd wordt door één partij en dit onder uw eigen toezicht. Zo kunnen we niet enkel de minnelijke fase voor onze rekening  nemen, maar indien nodig kunnen we doorgaan met de gerechtelijke fase en navolgende uitvoering door het laten leggen van beslagen in nauwe samenwerking met vaste gerechtsdeurwaarders;

  • Maatwerk:

De dossiers worden binnen het kantoor steeds door advocaten opgevolgd die uw bedrijf kennen, en voor wie u niet zomaar een volgend dossier, of zelfs maar een nummer bent. Vanuit deze kennis van de werking binnen uw bedrijf en een gedegen juridische achtergrond, zijn wij  in staat om een veel concretere inschatting te maken van de slaagkansen in een bepaald dossier en behalen zo ook een hoger slagingspercentage. Er is een voeling met de rechtspraak van de rechtbanken, die tot weldoordachte beslissingen inzake al dan niet verdere invordering leidt. Zo kan op maat van u en het dossier worden ingevorderd.

Betwistingen vanwege uw schuldenaar kunnen snel beoordeeld worden op hun waarde, en meteen nuttig beantwoord, terwijl bv. Incassobureaus’s in geval van betwisting hun dossier vaak gewoon afsluiten met de tip een raadsman te raadplegen.

  • Vertrouwen:

Onze werkwijze zorgde er in het verleden voor dat de meeste (incasso)cliënten reeds jarenlang cliënt zijn,  waardoor we kunnen helpen vanuit een unieke vertrouwensrelatie en kennis van uw (voor)geschiedenis.

Ernaast zijn er sluitende garanties en waarborgen, zoals de strikte deontologische regels (beroepsgeheim, omvangrijke aansprakelijkheidsverzekering, bewaarplicht dossiers, ontvangst en bewaring gelden op een afzonderlijke derdenrekening, enz…) en het steeds aanwezige toezicht door een tuchtoverheid, waardoor op een strikt vertrouwelijke en perfect veilige wijze uw belangen behartigd worden.

Duidelijke concurrentiële formules op maat

Occasionele dossiers

Heeft u slechts één factuur die niet betaald werd, of bent u een onderneming die slechts nu en dan geconfronteerd wordt met onbetaalde facturen en voor wie een georganiseerde invorderingsprocedure wenselijk is? Bij Wanted Law bent u in elk geval welkom en krijgt iedereen dezelfde service.

Omdat naast de hoofdsom en kosten ook interesten en een schadevergoeding worden gevorderd, is het veelal mogelijk om uw invorderingskosten in feite geheel of gedeeltelijk hiermee te bekostigen. Dit is echter enkel mogelijk wanneer de debiteur solvabel is.

Door een verregaande automatisering kunnen wij u zeer concurrentiële tarieven aanbieden.

Maatpakketten voor grotere volumes
  • Werking:

Wanted Law biedt de mogelijkheid om onbeperkt grote aantallen onbetaalde facturen volledig automatisch te verwerken. Na een éénmalige configuratie, kunnen de in te vorderen facturen digitaal overgemaakt worden naar de kantoorserver, waar ze worden ingelezen en onmiddellijk worden omgezet in dossiers. Er dienen dus geen papieren dossiers te worden overgemaakt aan het advocatenkantoor, hetgeen enorm efficiënt en kostenbesparend werkt.

Wij passen bij grotere volumes onze software aan in functie van het IT-programma van u en niet andersom. Naargelang uw eigen situatie en specifieke wensen worden de verschillende fasen van de invorderingsprocedure op uw maat uitgewerkt, waarbij ook uw algemene factuurvoorwaarden in de software worden opgenomen.

Automatisch worden uw factuurvoorwaarden nagezien en indien nodig aangepast. Dit optimaliseert onmiddellijk het rendement. Het is ook perfect mogelijk om dagelijks invorderingsgegevens tussen het advocatenkantoor en uw bedrijf te synchroniseren (o.m. rechtstreekse betalingen aan de cliënt, de status van het dossier, enz…).

  • Kostprijs

Omdat naast de hoofdsom en kosten ook interesten en een schadevergoeding worden gevorderd, is het veelal mogelijk om uw invorderingskosten in feite geheel of gedeeltelijk hiermee te bekostigen. Dit is echter enkel mogelijk wanneer de debiteur solvabel is.

Door een verregaande automatisering kunnen wij u zeer concurrentiële tarieven aanbieden. Zo kan er bijv. rekening gehouden worden met het aantal in te vorderen dossiers. Ook kan een verschillend tarief afgesproken worden al naargelang de vordering al dan niet kan worden gerecupereerd. Zo wordt het rendement geoptimaliseerd.

Aarzel niet om contact op te nemen voor verdere informatie.

Wanted signature incasso

Puur maatwerk: we zitten samen, bekijken de flow, geven adviezen tot optimalisatie en en geven u een vaste prijs, niet per dossier maar wel per maand. 

Zo weet u vooraf altijd waar u staat, en wat het in worst case kan kosten om uw vorderingen te recupereren.

Contacteer ons voor meer duidelijkheid.

Vrijblijvend overleg met nazicht flow en mogelijkheden

Graag maken wij een vrijblijvende afspraak om de diverse mogelijkheden en service levels te bespreken. Iedereen is immers verschillend, waarom zou één aanpak dan de juiste zijn?

We kijken samen hoe we onze werkwijzes optimaal op elkaar kunnen afstemmen,  en we u op de meest prijsbewuste wijze de nodige zekerheid kunnen bieden. 

Contacteer ons vrijblijvend voor een voorstel op maat

Lees al onze Wanted Facts over gerechtelijke reorganisatie

Lees meer

Lees onze Wanted Facts over insolventierecht

Lees meer

Wil u meer te weten komen over facturatie, incasso en dergelijke, of heeft u een conflict over een niet-betaalde factuur?

Lees onze Wanted Facts over incasso en facturatie!