Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Bemiddeling

Bemiddeling als alternatief

De belangstelling voor bemiddeling als alternatief voor een gerechtelijke afhandeling van geschillen is de voorbije jaren sterk toegenomen. En dat is niet alleen een gevolg van de overbelasting van het gerecht. Soms is het bekomen van een vonnis nu eenmaal niet de meest geschikte oplossing om met alle aspecten van een conflict rekening te houden.

Door de focussen op de belangen van partijen en deze te verzoenen via een vast stappenplan kan op korte termijn een akkoord bereikt worden, wat vaak een beter alternatief is dat ook door Rechtbanken de dag van vandaag wordt gepromoot.

"(...)We zijn ervan overtuigd dat via bemiddeling sneller en goedkoper een bevredigende oplossing kan worden bekomen...

...en nadien hebben beide partijen het gevoel dat ze samen iets hebben hersteld en opgebouwd, wat de samenwerking nieuw leven inblaast! (...)"

Joachim Vanspeybrouck

De verschillende aanpak van bemiddeling met uw advocaat

Het is niet altijd zinvol om een conflict op een louter juridische manier te benaderen. Partijen die enkel gericht zijn op het behalen van het eigen grote gelijk in de rechtbank laten vaak kostbare kansen liggen. Anderzijds is kennis van de juridische aspecten vaak essentieel om tot een duurzame en zinvolle oplossing te komen, en raken partijen er niet zonder hulp uit.

Bemiddeling door een advocaat, of een externe erkende bemiddelaar met bijstand van een advocaat  kan dan een uitweg bieden. Een bemiddelingsmodel houdt – weliswaar binnen een juridische context – rekening met de concrete situatie van de partijen, hun onderlinge relaties, empathie, gezamenlijke belangen, enz....

Het conflictmodel maakt plaats voor een verzoenend model, waarin partijen constructief omgaan met conflicten en verschillen en kijken hoe ze onder begeleiding tot een win-win situatie kunnen komen die hun beider belangen verzoent.

De bemiddelaar werkt op basis van belangen in plaats van standpunten. Hij laat de wensen, behoeften en bezorgdheden van alle betrokkenen aan bod komen. Hij faciliteert het proces waarbij cliënt(en) zélf tot een oplossing komen. De uiteindelijke oplossing wordt hen dus niet opgelegd, wat eveneens een belangrijk onderscheid is met een gerechtelijke procedure.

Voordelen van de bemiddeling

  • De partijen zijn niet onderworpen aan de onvermijdelijke termijnen verbonden aan een gerechtelijke procedure. Ze bepalen zelf, in overleg met de bemiddelaar, het ritme van de ontmoetingen en de einddatum van de bemiddeling. 
  • Streefdoel van beide partijen is een akkoord op maat binnen korte termijn die men zelf in handen heeft en waarbij de partijen in bemiddeling meester van het proces blijven; Er moet niet worden gewacht op een vonnis of een lange navolgende beroepsprocedure;
  • Bemiddeling bevordert de rechtstreekse communicatie tussen de partijen en verhindert de escalatie van het conflict. 
  • De partijen in bemiddeling verbinden zich er schriftelijk toe om de vertrouwelijkheid te eerbiedigen. De bemiddelaar, van zijn kant, is aan het beroepsgeheim onderworpen. Er kan dus vrij gepraat worden en oplossingen kunnen afgetotest worden aan de belangen die meoten worden berschermd.  
  • Een bemiddeling is doorgaans veel goedkoper dan een procedure voor de rechtbank, onder andere omdat de kosten verbonden aan het opstellen, neerleggen en betekenen van de noodzakelijke documenten ter ondersteuning van de vordering wegvallen.
  • Doordat partijen zelf tot een consensus komen, en die oplossing ook hun belangen dient,  leven ze deze daarenboven doorgaans beter na.
  • Als een akkoord bereikt wordt bevordert het doorlopen proces de onderlinge relatie nu men samen op positieve wijze een geschil heeft overwonnen.

Wat kunnen de advocaten van Wanted Law voor U doen?

Zowel mr. Joachim Vanspeybrouck als mr. Pieter Pauwels zijn erkend bemiddelaars, en kunnen u bijstaan in een bemiddelingsprocedure hetzij als bemiddelaar of als raadsman.

Overtuigd van deze manier van werken?

Contacteer ons!

Lees onze Wanted Facts over bemiddeling

Lees meer

Heeft u een probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!