Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Ondernemingsrecht

Professionele bijstand

Ook in Uw professioneel leven wordt u dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen: de oprichting en werking van Uw vennootschap, hulp bij Uw contracten en projecten, bijstand bij schadegevallen of een gedegen debiteurenbeheer: met een passend advies en correcte, efficiënte bijstand, helpen wij U graag de zorgen weg te nemen zodat U zich kan focussen op uw kerntaak.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

U en uw vennootschap

Om u volledig te kunnen focussen op uw kerntaken moet de achterliggende structuur  op punt staan.

U hoopt later veel problemen te vermijden, niet alleen omdat de mogelijke oorzaken ervan tijdig worden gedetecteerd en weggewerkt, maar ook en vooral omdat U vooraf reeds duidelijke afspraken hebt gemaakt en er zo goed mogelijke oplossingen voor hebt uitgewerkt.

We helpen u graag met passende bijstand in onder andere de navolgende situaties, terug vanuit onze overweging dat wij u kunnen helpen te ontzorgen zodat u alle energie kan stoppen in waar U goed in bent. 

denk bijvoorbeeld aan:

Oprichting en verwerving

Kiest U voor de oprichting van één of meerdere vennootschappen, of blijft U uw activiteiten geheel of ten dele onder de vorm van een éénmanszaak uitoefenen?

Neemt U het handelsfonds over of liever de vennootschap die er de eigenaar van is? We adviseren - al dan niet samen met uw boekhouder - graag omtrent de volgens ons voor u meest geschikte constructie, te maken afspraken met gebeurlijke mede-aandeelhouders (aandeelhoudersovereenkomst), kapitaalsverhogingen, wat u bij dit alles best doet met uw onroerend goed,… edm.

Werking
 • (Problemen bij) vertegenwoordiging van de vennootschap
 • Bevoegdheid bestuurders/algemene vergadering
 • Rol aandeelhouders
 • Kapitaal aantrekken
 • Balans saneren
 • Winst verdelen
 • Fiscaal optimaliseren
 • Gevolgen nieuwe vennootschapswetgeving,…
Geschillen
 • Aansprakelijkheidsproblemen
 • Oprichtersaansprakelijkheid
 • Bestuurders-aansprakelijkheid,
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Blokkering van de werking van de vennootschap
 • Inkoop van aandelen
 • Gedwongen overdracht
Einde: overdracht/vereffening/gerechtelijke reorganisatie/Faling

U wenst (geleidelijk aan) een stapje terug zetten, uw aandelen binnen het bedrijf helemaal over te laten, dan wel de vennootschap volledig stop te zetten. We adviseren u graag bij de gevolgen van de divers keuzes die  gemaakt kunnen worden.

Of komt het voortbestaan van de zaak in gevaar wegens (uitzonderlijke) financiële perikelen? We helpen u graag evalueren of er kansen zijn op herstel en bij de onderhandelingen met leveranciers of banken. In het kader daarvan kan desgevallend een procedure gerechtelijek reorganisatie voor een interne reorganisatie of overdracht nuttig blijken, indien u daar tijdig voor open staat. Blijkt dat alles niet meer haalbaar, begeleiden we u bij het aanvragen van de faling en de contacten met de curator naderhand.

Uw dagelijkse werking: contracten en projecten

Soms minder bewust van de gevolgen worden dagelijks kleine maar ook grotere contracten afgesloten. De gevolgen ervan worden best correct ingeschat voor u uw handtekening eronder plaatst.  Zeker als ze kaderen in een ruimere planning of een concreet project.

 • Beantwoorden ze wel volledig aan uw doelstellingen?
 • Krijgt U de nodige garanties?
 • Stelt u uw belangen voldoende veilig?
 • Wat zijn de gevolgen bij tekortkomingen?
 • Voor hoe lang bent U gebonden?
 • Kan U er snel en goedkoop terug onderuit?
 • Passen ze binnen uw korte en langere termijnplanning?

Laat ze zeker tijdig nalezen, en vraag ons voorafgaand juridisch advies omtrent uw project.

We helpen u bij voorkeur tijdig met:

Uw contracten
 • Handelshuur
 • Gemene huur
 • Bezetting ter bede
 • Alternatieve vormen
 • Zakelijke rechten zoals vruchtgebruik of opstal
 • Huur-koop
 • Koop
 • Leasing edm.

binden vaak voor langere duur en zijn onderworpen aan vaak strenge eigen regelgeving.

Hetzelfde kan gelden bij overeenkomsten waarin diensten geleverd worden (telefonie of internetoplossingen, onderhoudscontracten, printers,  edm.):

 • Clausules inzake automatische verlenging van het contract
 • Opzeggings- of verbrekingsvergoedingen
 • Prijsaanpassingsclausules edm.

kunnen een veel groter gevolg hebben dan wat de kleine lettertjes doen vermoeden…

Ook samenwerkingsovereenkomsten hebben vaak impact op langere termijn zodat ook af te sluiten contracten van bv.

 • Franchising
 • Lastgeving
 • Handelsvertegenwoordiging
 • Handelsagentuur
 • Arbeidsovereenkomst

best goed worden opgevolgd.

Ook specifieke clausules in bovengenoemde contracten kunnen verschillende gevolgen hebben afhankelijk van de achtergrond, het type contract, de kwalificatie die er eventueel aan gegeven kan worden, en de al of niet dwingende rechtsregels die erop van toepassing zijn. Zo zal bijvoorbeeld een concurrentieclausule niet steeds volle uitwerking krijgen, en zullen in andere gevallen bepaalde clausules voor ongelezen gehouden moeten worden nu ze in strijd zijn met dwingende wetgeving.

Laat dus zeker alles goed nakijken of het wel in overeenstemming is met uw plannen en doelstellingen.

Uw plannen en projecten

We bekijken met U ook graag de haalbaarheid van Uw plannen met voorstellen tot optimalisatie, wegwerken van juridische addertjes en het aanbieden van alternatieve oplossingen.

Denk daarbij gerust aan ons bij uw investeringen in onroerende goederen ( gevolgen van uw aan- en doorverkoop op elk gebied – beter privé of via vennootschap? zijn er optimalisatiemogelijkheden?,  nazicht gevaren bij aankoop en doorverkoop enz…), maar ook bij het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten of plannen voor de opstart van een nieuwe activiteit, wijzigingen van lopende contracten, een correcte opzegging ervan, edm…

Maar ook bij bv het aangaan van bouwwerkzaamheden kan waakzaamheid nuttig zijn in uw contract met de aannemer en architect. Welke prijsafspraken zijn er, en wat zij de gevolgen hiervan? Welke bepalingen zijn er opgenomen rond de oplevering van de werken? Zijn er
geen risico’s ingevolge de keuze van contractspartner?, enz…

Kortom, laat ons voor u vooraf het verschil maken.

Schade, bescherming en verzekeringen

Schade en verlies zijn helaas evenmin uit uw professioneel leven weg te denken. Een brand, schade berokkend tijdens de uitbating van uw werkzaamheden door uzelf, personeel of gebouwen, of door derden waar U of uw bedrijf het slachtoffer wordt.

Een correcte inschatting van de afgesloten polissen en hun waarborgen, hulp in het afdwingen van dekking en een correcte, tijdige tussenkomst van de verzekeraar  kan daarbij een groot verschil maken.

Welke stappen kunt U zetten en wanneer moet U het initiatief aan de verzekeringsmaatschappij zetten? Kunnen zij wel tussenkomst weigeren? Konden zij die polis wel opzeggen?

De vraag naar deze aansprakelijkheid, de vergoedingsgerechtigden en -plichtigen en de mogelijke tussenkomsten van verzekeringen vergen een geheel eigen specifieke expertise die binnen het kantoor ruimschoots aanwezig is.

Maar ook een vervolging voor de politierechtbank van uzelf, uw bedrijf of een personeelslid wegens bv. het niet naleven van verkeersregels, overlading, het voeren van een overdreven snelheid of rijden tijdens intoxicatie of dronkenschap wordt best adequaat aangepakt om persoonlijke schade door een lang rijverbod of hoge boete te vermijden.

Zowel op het vlak van de (strafrechtelijke) verdediging als op het vlak van de burgerlijke gevolgen, nemen wij daarbij de zorg van uw schouders, en helpen wij u graag verder!

Vrijwaar uw liquiditeitspositie: debiteurenopvolging

U kan nog zo goed zijn in uw vak, uiteindelijk staat of valt zeer veel met de wijze waarop uw klanten hun financiële verplichtingen ten opzichte van u nakomen.

Een laattijdige of zelf een volledig gebrek aan betaling kan zeer zware gevolgen hebben voor Uw cashflowpositie.

We staan u graag bij met het perfectioneren van uw debiteurenbeheer, waarop u vol vertrouwen kunt verder bouwen.

Contacteer ons voor een analyse.
Ik wil meer lezen over een incasso-oplossing op maat!

Lees al onze Wanted Facts over ondernemingsrecht

Lees meer

Heeft u een probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!