Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Bouw- en aannemingsrecht

Uw contracten in de bouw

Een bouwproject houdt zeer belangrijke investeringen in, zodat passend voorafgaand juridisch advies van het grootste belang is.

Laat uw contractvoorstellen, offertes, lastenboeken, … nalezen door uw advocaat voorafgaand aan de definitieve ondertekening van de overeenkomsten. U hebt dan meteen meer zekerheid omtrent de juiste keuze van contract, de naleving van wettelijke formaliteiten, en de gevaren en nadelen van specifieke clausules in de voorgelegde contracten.

 • Zijn de clausules evenwichtig?
 • Hoe worden de prijsafspraken gemaakt?
 • Zijn er regelingen opgenomen bij termijnoverschrijdingen?
 • Loopt u specifieke verhoogde financiële risico’s door de contractsluiting zelf en de bepalingen die zijn opgenomen?
 • Hebt u te maken met een voldoende onafhankelijk architect?
 • Wat is de omvang van zijn opdracht?
 • Zijn aannemer en architect passend verzekerd?
 • Bent u passend verzekerd?

Dit zijn allemaal zaken waar u beter vooraf rekening mee houdt.

Ook een korte check-up van uw contractspartner vooraleer aan de werken te beginnen, kan een nuttige investering zijn. 

 • Is deze solvabel?
 • Is er fiscale of sociaalrechtelijke inhoudingsplicht?
 • Zijn er andere tekenen van insolvabiliteit of financiële instabiliteit?

Allemaal belangrijke zaken om te weten vooraleer u een langdurig en groot contract met deze partner onderschrijft.

Maar ook als promotor en aannemer beschikt u best over sluitende contractuele voorwaarden, die onaangename verrassingen tijdens het bouwproces zoveel als mogelijk uitsluiten.

Bouwovertreding

Bouwovertredingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben, zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk.

Zij kunnen blijken na aankoop van een pand, of  tijdens het bouwproces vastgesteld worden.

Wat als u bv. een pand koopt waarop een bouwovertreding rust die bewust is verzwegen door de verkopers? Tot wie kunt u zich richten? Welke mogelijkheden hebt u?

Of u beging zelf een bouwovertreding en hoopt dit te kunnen regulariseren?

Het terug op punt krijgen van uw onroerend goed kan een lange lijdensweg zijn met zware financiële gevolgen.  Vraag tijdig advies en laat u passend bijstaan.

De advocaten van Wanted Law zijn in het verleden herhaaldelijk met succes tussengekomen in procedures tot nietigverklaring van de aankoopovereenkomst op basis van bedrog (verzwijging) en in diverse regularisatiedossiers van stedenbouwkundige overtredingen. Er wordt ook vaak samengewerkt met gespecialiseerde partners in complexe dossiers met betrekking tot dit onderwerp.

Het bouwproces - bouwschade - niet of slecht uitgevoerde werken - problemen bij de afrekening

Ook tijdens het bouwproces zelf kunnen zich diverse problemen voordoen.

 • De werken worden niet uitgevoerd of niet volgens de regels van de kunst.
 • Er wordt schade berokkend aan derden.
 • Het lastenboek wordt niet gevolgd.
 • De wijze van factureren stemt niet overeen met hetgeen afgesproken is
 • De architect volgt onvoldoende op waardoor alle controle en orde op de werf weg is
 • De aannemer wil niet verder werken omdat de openstaande kosten niet worden betaald of omgekeerd de facturen worden niet betaald waardoor u als aannemer uw werken wenst op te schorten, …

Tal van problemen waarvoor zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke oplossingen bestaan.

Het is vooral de taak om ook hier kort op de bal te spelen, na te gaan of een minnelijke oplossing mogelijk is, tijdig bij te sturen en zo het bouwproces zo snel mogelijk in de juiste richting te kunnen sturen.

De advocaten van Wanted Law staan u ook hier graag met raad en daad bij, en kunnen terugvallen op een zeer langdurige expertise op dat vlak. In het verleden werden in deze problematiek met succes zowel de belangen van bouwheren als diverse aannemers behartigd.

Meer vragen of graag contact opnemen?

Klik hier!

Heeft u een probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!

Lees onze Wanted Facts over bouw en aannemingen

Lees meer