Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Aansprakelijkheidsrecht

Het is snel gebeurd - en nu?

Schade en verlies zijn niet uit het dagelijks leven weg te denken: een verkeersongeval, brand, schade berokkend door uw kind of uw dieren,…

Dit betreft zogenaamde buitencontractuele schade. Voorbeelden hiervan zijn o.m. een valpartij, een sportongeval, een woninginbraak, maar ook gevallen van burenhinder of schade veroorzaakt aan gebouwen.

Ook een misgelopen operatie of foutieve inschatting door een notaris, boekhouder,  architect, verzekeringsmakelaar of advocaat kan zware gevolgen hebben. Dit gaat dan om contractuele aansprakelijkheid.

De vraag naar deze aansprakelijkheid, de vergoedingsgerechtigden en -plichtigen en de mogelijke tussenkomsten van verzekeringen vergen een geheel eigen specifieke expertise die binnen onze kantoren meer dan ruimschoots aanwezig is.

Maar ook een vervolging voor de politierechtbank wegens bv. het niet naleven van verkeersregels, het voeren van een overdreven snelheid of rijden (en het hebben van een ongeval) tijdens intoxicatie of dronkenschap wordt best adequaat aangepakt om persoonlijke schade door een lang rijverbod of hoge boete te vermijden.

Zowel op het vlak van de (strafrechtelijke) verdediging als op het vlak van de burgerlijke gevolgen, nemen wij daarbij de zorg van uw schouders, en helpen wij u graag verder!

Graag begeleiden en ondersteunen we u in onder andere de navolgende situaties.

Bijstand bij de afhandeling van een schadegeval als schadeverwekker of schadelijder

als schadeverwekker

Wij hebben ons gespecialiseerd in de bijstand van schadeverwekkers zowel in de strafrechtelijke verdediging, dan wel in de burgerlijke bijstand als een schadelijder meent dat u aansprakelijk bent voor de door hem/haar geleden schade.

Vaak is het lang wachten op de afhandeling van dergelijke procedures en er moet in elke fase gepast worden tussengekomen.

In elke fase van het( straf)proces is de juiste juridische bijstand belangrijk: vanaf de aanvang van het onderzoek tot de fase voor de Rechtbank. Wij volgen uw dossier actief op en ondernemen de acties die nodig zijn.

als slachtoffer

Bijstand

Wij hebben ons bijzonder gespecialiseerd in de bijstand van slachtoffers/schadelijders zowel tijdens een strafrechtelijke procedure, als naar aanleiding van een eventuele burgerlijke procedure die soms noodzakelijk is om als schadelijder vergoeding te krijgen voor de veroorzaakte schade.

Vaak is het lang wachten op de afhandeling van dergelijke procedures en er moet in elke fase gepast worden tussengekomen.

In elke fase van het( straf)proces is de juiste juridische bijstand belangrijk: vanaf de aanvang van het onderzoek tot de fase voor de Rechtbank. Wij volgen uw dossier actief op en ondernemen de acties die nodig zijn.

Schadebegroting

Wanneer u het slachtoffer bent van lichamelijk schade, heeft u recht op een schadevergoeding die betaald wordt door de aansprakelijke persoon of diens verzekeraar. Hierbij is het van belang dat u als slachtoffer op een correcte manier wordt geïnformeerd over welke vergoedingen u kunt vorderen, en welke niet.

Een correcte berekening van schade is een kunst op zich. Wij worden geconsulteerd door particulieren en andere advocaten om hen bij te staan in het berekenen van de juiste schadevergoeding.

Wanted Law volgt systematisch elke evolutie op het vlak van de schadebegrotingstechnieken, om u met raad en daad bij te kunnen staan.

Discussies met verzekeringsmaatschappijen

De aansprakelijke partij kan doorgaans terugvallen op een verzekering om de schade uit te betalen. 

Wij staan u graag bij in alle mogelijke discussies met of inzake de tussenkomst van uw familiale verzekering, autoverzekering, brandverzekering, omniumverzekering, ABR-polis, arbeidsongevallenverzekering, reisbijstandsverzekering bedrijfsschadeverzekering,enz…

Dit zowel wat betreft het recht op tussenkomst, de omvang van de vergoedingen die moeten worden uitgekeerd, of betwistingen bij gebeurlijke regres- of terugvorderingen door deze maatschappijen.

We helpen u ook graag “de kleine lettertjes” te verduidelijken dan wel uw belangen te verdedigen bij onrechtmatige weigering tot tussenkomst…

 

Op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar ?

In dergelijke dossiers komt vaak een rechtsbijstandsverzekeraar tussen, die u toelaat uw advocatenkantoor vrij te kiezen, om zo uw belangen het best te verdedigen.

Uw rechtsbijstandsverzekeraar staat nier enkel in voor de betaling van uw advocaat, doch meestal ook voor de gerechtskosten, de kosten van de eventueel aan te stellen eigen technisch deskundige,... enz.

Contacteer ons vrijblijvend en wij adviseren uw passend over slaangkansen en kijken de mogelijke tenlastename na en contacteren uw makelaar of de maatschappij zodat u zich hier niets van moet aantrekken.

Contacteer ons voor de afhandeling van onze aanstelling in uw rechtsbijstandspolis

Lees onze Wanted Facts over aansprakelijkheidsrecht

Lees meer

Heeft u een probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!