Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Huwelijksvermogensrecht

U vraagt zich af of huwen de beste keuze is?

Grosso modo kan u in België kiezen voor drie samenlevingsvormen: een huwelijk, een wettelijke samenwoning of een feitelijke samenwoning.

Deze keuze heeft onmiddellijke gevolgen voor uw vermogen, uw erfrechten etc. Dit zowel op burgerrechtelijk als fiscaalrechtelijk vlak.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek leggen we u het verschil uit tussen deze drie samenlevingsvormen en de gevolgen voor de personen en het vermogen.

U gaat huwen, wat nu?

U hebt beslist om  in het huwelijksbootje te stappen. Proficiat.

Wist u dat een huwelijk niet enkel gevolgen heeft voor uw persoon (samenwoningplicht, getrouwheidsplicht, hulp- en bijstandsverplichting etc.) maar ook uw vermogen?

Gelukkig hebt u zelf alle touwtjes in handen.

Tenminste, als u zich vooraf goed laat informeren.

Indien u in België huwt en u onderneemt geen enkele stap dan valt u automatisch onder het wettelijk stelsel voor wat betreft de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Dat is het stelsel dat de wetgever automatisch op u van toepassing verklaart. In dat stelsel zijn er drie soorten vermogens:

 • het eigen vermogen van de ene,
 • het eigen vermogen van de andere
 • en het gemeenschappelijk vermogen. 

In dit gemeenschappelijk vermogen vallen alle inkomsten uit arbeid (ook deze die u zich uit uw vennootschap uitkeert) en opbrengsten van uw eigen vermogen. Er is in dit vermogen een vermoeden van gemeenschap. Kort gezegd is alles wat u voorhuwelijks bezit, erft of geschonken krijgt tijdens het huwelijk eigen en is al de rest gemeenschappelijk. U moet al acties ondernemen opdat het anders zou zijn.

Toch kan u dit wettelijk stelsel verfijnen door middel van een huwelijkscontract. Dit kan nuttig zijn om discussie over van alles en nog wat te vermijden. Zo kan u onder meer een lijst van goederen opnemen waarvan u aanmerkt dat ze eigen zijn. U kan ook bepalen dat de inkomsten uit uw eigen vermogen toch eigen zullen blijven (de huur die u ontvangt van het door u geërfd appartement, de opbrengsten van de effectenportefeuille die uw vader u schonk, de dividenden op eigen aandelen etc.). U kan bepaalde goederen in de huwgemeenschap inbrengen en zo het aspect van vergoeding wegens vermogensverschuiving vermijden. U kan de vergoeding voor vermogensverschuivingen modereren etc.

U kan ook kiezen voor een ander soort huwelijksvermogensstelsel. Zo kan u onder meer kiezen voor een stelsel van scheiding van goederen waarin ieder grotendeels baas blijft over het eigen vermogen (omdat uw inkomsten eigen blijven) en u enkel naar vermogen moet bijdragen in de lasten van het gezin. Dat kan interessant zijn als u een risicovol beroep uitoefent en u vreest dat uw potentiële schuldeisers het gemeenschappelijk vermogen als interessant onderpand zouden zien. Ook wanneer u heel wat familiaal vermogen heeft dat opbrengsten genereert kan dit stelsel aangepast zijn. Dit stelsel hoeft trouwens niet te zorgen voor de verarming van één van de echtgenoten (die voor de kinderen zorgt, het huishouden doet en geen of minder inkomsten uit arbeid heeft en dus minder vermogen opbouwt). Dit kan immers vermeden worden door zogenaamde minderingen aan te brengen aan het stelsel bestaande uit een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (u maakt een gemeenschappelijk potje waarin u de goederen onderbrengt en verdeelt dit potje volgens uw wens), een verrekenbeding (u verdeelt de aanwinsten tijdens het huwelijk verworven zoals u wil) etc.

U hoort het donderen in Keulen? Begrijpelijk. Dat geldt voor de meeste van onze cliënten.

En dan zwijgen we nog over het feit dat hetgeen hierboven is uiteengezet absoluut niet volledig is.

Om u echt goed te informeren willen wij u spreken. Wij trekken een tweetal uren de tijd uit om u alle mogelijke opties voor te leggen en samen met u het huwelijksvermogensstelsel te kiezen dat best bij uw situatie aansluit.

U bent reeds gehuwd?

Uiteraard kan het zijn dat u vragen hebt over uw vermogen terwijl u al in de huwelijksboot zit. De experten van het kantoor motiveren hun cliënten om regelmatig stil te staan bij de huwelijksvermogensrechtelijke aspecten van het huwelijk. Uw persoonlijke situatie kan immers veranderen (iemand wordt ziek, er komen kinderen, iemand zet het werk op een lager pitje, u verhuist naar het buitenland etc.).

Veel te weinig komen mensen langs tijdens het huwelijk. Echt een gemiste kans. Het is nochtans op deze momenten dat onze experten nog kunnen bijsturen. Vaak moeten onze experten bij een echtscheiding vaststellen dat cliënten helemaal niet hebben gehandeld naar het gekozen stelsel, met alle gevolgen (vermogensverschuivingen die niet zijn gedocumenteerd etc.) van dien. Dat hebben zij gedaan omdat het niet aangepast was aan hun situatie. Heel wat leed kan nochtans bespaard worden wanneer cliënten zich de (meestal kleine) moeite zouden getroosten om stil te staan bij onder meer de volgende vragen:

 • U bent van plan een investering te doen en wil de gevolgen daarvan kennen in het geval van overlijden/echtscheiding.
 • U bent van plan te investeren met uw vermogen in het vermogen dat u samen hebt of in het vermogen van de andere.
 • U en/of uw echtgeno(o)t(e) willen schenken aan (klein)kinderen en vragen zich af hoe dit in zijn werk gaat en wat de gevolgen zijn.
 • U wil weten wat er gebeurt met uw vermogen indien u zou scheiden.
 • U wil weten wat er gebeurt als u en uw echtgeno(o)t(e) verhuizen naar het buitenland.
 • U wil de langstlevende echtgeno(o)t(e) beschermen bij uw overlijden of u wil deze net onterven?
 • U wil weten hoeveel de erfbelasting uw erfgenamen zullen betalen indien u of uw echtgeno(o)t(e) zou overlijden.
 • U of uw echtgeno(o)t(e) is ernstig ziek en wil het vermogen op een interessante manier bij de erfgenamen doen terecht komen.
 • U vormt een nieuw samengesteld gezin en wil uw stiefkinderen vermogensrechtelijk gelijk behandelen, of net niet.
 • Uw echtgeno(o)t(e) brengt schade toe aan jullie vermogen en u wil stappen ondernemen?
 • Uw echtgeno(o)t(e) verkwist een deel van het vermogen door gokken, drugs etc.

U overweegt te gaan scheiden?

Onder de huidige maatschappelijke opvattingen is er niemand die nog huwt zonder rekening te houden met een eventuele echtscheiding. Romantisch is dat niet, dat geven we grif toe, maar realistisch zeker wel.

We wensen het niemand toe maar als u geconfronteerd wordt met een echtelijke breuk dan hebt u nood aan begeleiding. Ook op juridisch vlak. We zouden zelf durven zeggen: vooral op juridisch vlak. Onze experten merken dat cliënten emotioneel sneller herstellen van dergelijke ingrijpende gebeurtenis wanneer zij juridisch goed geïnformeerd zijn.

Het recht is, gelukkig, in grote mate voorzienbaar. U hoeft alleen actie te ondernemen om te weten waar u staat.

Aan de hand van uw huwelijkscontract (als u er één hebt) en een overzicht van het vermogen kunnen wij u van bij het eerste kennismakingsgesprek meteen alle gevolgen van een echtscheiding in uw geval meedelen.

Deze gevolgen verschillen immers naar gelang de keuzes die u destijds hebt gemaakt.

We trekken een tweetal uren uit om u volledig te informeren over de gevolgen van een echtscheiding voor uw persoon, uw kinderen en uw vermogen.

We hebben ook aandacht voor uw emotie door u tijd en ruimte te geven. We volgen uw tempo.

Omdat dit heel veel informatie is, bezorgen we u na het kennismakingsgesprek een korte schriftelijke samenvatting. Zo kan u alles nog eens rustig doornemen. Dat geeft u rust.

Dit alles kan zeer discreet. Sommige cliënten komen langs zonder dat hun echtgeno(o)t(e) daarvan op de hoogte is, anderen komen samen, de keuze is de uwe. Wij passen ons aan aan uw noden.

U maakt zich zorgen over het lot van uw vennootschap?

Samen met een partner ondernemen of alleen, het is een groot verschil.

Ook het gekozen huwelijksvermogensstelsel heeft een directe impact op uw vennootschap.

Onze experten begeleiden op dagdagelijkse basis ondernemers. Zij kunnen u meteen vertellen of uw aandelen eigen, onverdeeld of gemeenschappelijk zijn en wie in feite zeggenschap heeft over de vennootschap.

Dat is namelijk de eerste vraag die u zich moet stellen.

Wekelijks komen er cliënten die ons vertellen dat de aandelen hun eigendom zijn omdat hun naam op het aandelenregister prijkt. Dit is evenwel niet steeds zo. Soms zijn de aandelen, minstens de waarde ervan een gemeenschappelijk goed. Andersom denken cliënten soms dat de aandelen, minstens de waarde ervan gemeenschappelijk zijn, terwijl ze in feite eigen goed zijn.

Samen ondernemen kan zeker een goede keuze zijn. De krachten bundelen kan nooit kwaad. Gaat het echter slecht in het huwelijk, dan komt de vennootschap ook vaak in moeilijk vaarwater. Soms zijn er acties op vennootschapsrechtelijk niveau nodig om het kluwen te ontwarren. Daarom bekwamen onze experten zich ook in deze materie.

De vraag naar waardering van aandelen fietst voortdurend door onze dossiers. Zeker wanneer één iemand de vennootschap verder wil zetten na de echtscheiding maar de waarde van de aandelen aan beide toebehoort. Onze experten kunnen u uitleggen welke waarderingsmethode de juiste is voor uw vennootschap en brengen u in contact met de beste accountants en revisoren.

Waarom de advocaten van Wanted Law?

 • Specialisten personen- en familierecht EN familiaal vermogensrecht

Het personen- en familierecht en het familiaal vermogensrecht zijn twee andere disciplines binnen het recht. U als leek kan dat natuurlijk niet weten. Dat is vaak het probleem met het kiezen van een adviseur. U moet al iets van de materie kennen om een goede adviseur van een slechte te onderscheiden. Al te vaak ervaren we dat cliënten beroep doen op advocaten die enkel gespecialiseerd zijn in het personen-en familierecht om zich te laten adviseren over hun vermogen. Dit is niet steeds de juiste keuze. U hebt een adviseur nodig die beide disciplines beheerst en dit zowel burgerrechtelijk als fiscaalrechtelijk.

Om die reden hebben de experten van ons kantoor bijkomende opleidingen genoten naast hun rechtenopleiding (notariaat, vermogens- en successieplanning etc.).

 • Buitengerechtelijke oplossingen zijn goedkoper en sneller

Omdat onze experten deze materies goed beheersen, hebben zij de intellectuele ruimte om te onderhandelen. Bijna alle dossiers die hen worden toebedeeld, worden buitengerechtelijk geregeld.

 • Onze experten voelen aan welke aanpak voor uw dossier de beste is

Binnen ons kantoor zijn er zowel erkende bemiddelaars als doorwinterde onderhandelaars als ervaren procedureadvocaten. De experten voelen als geen ander aan wie de juiste man/vrouw op de juiste plaats is en wat de juist methode is om het doel te bereiken. Een goede advocaat is immers tactisch: met het doel voor ogen de juist weg uit stippelen.

 • Door collega’s gewaardeerde expertise.

We zijn er trots op dat de expertise van onze advocaten erkend wordt door beroepsgenoten. Zo mogen onze experten geregeld spreken over het huwelijksvermogensrecht op seminaries voor notarissen, andere advocaten en accountants. Ook worden zij vaak gecontacteerd door andere advocaten om hen nopens deze materie te adviseren in hun dossiers.

Maar liefst van al zijn we zelf meester van uw dossier. Dat is zo omdat we dan alle informatie uit eerste hand krijgen. Wat voor sommigen details zijn, zijn voor onze experten van doorslaggevend belang.

 • Voortdurend up-to-date.

Ook al proberen onze experten een gerechtelijke procedure te vermijden (omdat deze duurder is, langer duurt en soms zeer onpersoonlijk kan zijn), toch volgen zij alle gepubliceerde rechtspraak in hun vakgebied op de voet op.

Dit geldt uiteraard ook voor alle wetgeving. Het familiaal vermogensrecht heeft in 2018 een zeer ingrijpende hervorming ondergaan.

Dat betekent dat onze experten niet alleen dossiers behandelen maar zich blijvend bijscholen door te lezen, te studeren, opleidingen te volgen etc.

 • U staat centraal.
Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Lees al onze Wanted Facts over huwelijksvermogensrecht

Lees meer

Heeft u een soortgelijk probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!