Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Erfrecht

Je bent er nooit helemaal klaar voor

Een overlijden in de familie is steeds een zeer aangrijpende gebeurtenis. Vroeg of laat worden we er jammer genoeg allemaal mee geconfronteerd. Met elk overlijden komen bepaalde formaliteiten mee, terwijl uw hoofd daar helemaal niet naar staat. 

Onze experten leggen u het complexe erfrecht in heldere taal uit, en staan U met raad en daad bij in elk van de navolgende fases.

Advies en begeleiding

Hebt U zelf reeds stilgestaan bij wat er zou gebeuren als u morgen onverwacht zou komen te overlijden?

  • Weet u aan wie wat zal toekomen?
  • Is uw partner voldoende beschermd? 
  • Had u graag een andere regeling gehad, of bepaalde zaken voor het overlijden reeds geregeld?
  • Hoopt u op die manier ook procedures te vermijden?

Deze en andere vragen stelt u zich eigenlijk best tijdig, ruim voor er een overlijden plaatsvindt. 

Graag maken we de tijd vrij om samen met U alles in kaart te brengen, en na passende navraag naar Uw bezorgdheden en wensen een geschikt voorstel van regeling te suggereren.

Eerste hulp na overlijden

Net na een overlijden moeten ook belangrijke zaken geregeld worden, terwijl u op dat ogenblik liever focust of de verwerking van uw verlies.

Zo moet er een fiscale aangifte van nalatenschap gebeuren. Daarbij moeten diverse regels worden gerespecteerd. Van zodra er enige complexiteit is, is deze taak best weggelegd voor een expert.

  • Soms is helemaal niet duidelijk wie erft van de overledene.
  • Is er een testament ?
  • Is dit geldig?
  • Wat indien het vermogen daarin werd nagelaten er niet meer is bij overlijden.
  • Hoe zit dat met de reeds gedane schenkingen ?

Vereffening-verdeling en hulp bij geschillen

Als uiteindelijk de erfgenamen zijn gekend en de nalatenschap moet worden verdeeld,  gebeurt het zeer vaak dat er geen akkoord worden bereikt tusen alle erfgenamen. 

De advocaten van Wanted Law ontzorgen u daarbij graag met passend advies, en - zo een minnelijke afhandeling niet mogelijk blijkt - nuttige bijstand bij de procedure van vereffening-verdeling voor de rechtbank en notaris.

Hulp nodig bij een sterfgeval of problemen vermijden bij erfenissen?

Klik hier!

Lees onze Wanted Facts over erfrecht

Lees meer

Heeft u een probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!