Neemt u liever telefonisch contact op?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

Familierecht

Uw familie is uw belangrijkste asset

Wij weten het als geen ander: een mens kan wel eens wakker liggen over familiale aangelegenheden.

Daarom is de keuze van uw adviseur in deze materie zo belangrijk. Het moet echt klikken.

Onze expert-advocaten besteden dan ook heel wat aandacht aan de relatie met hun cliënten.

De meest courante zaken waarbij onze experten u kunnen helpen:

 • Afstammingskwesties
 • Naamsverandering
 • Adoptie
 • Samenwonen
 • Huwen
 • Uit elkaar gaan
 • Verblijfsregelingen kinderen
 • Onderhoudskwesties
 • Overlijden

U overweegt te gaan scheiden?

Onder de huidige maatschappelijke opvattingen is er niemand die nog huwt zonder rekening te houden met een eventuele echtscheiding. Romantisch is dat niet, dat geven we grif toe, maar realistisch zeker wel.

We wensen het niemand toe maar als u geconfronteerd wordt met een echtelijke breuk dan hebt u nood aan begeleiding. Ook op juridisch vlak. We zouden zelf durven zeggen: vooral op juridisch vlak. Onze experten merken dat cliënten emotioneel sneller herstellen van dergelijke ingrijpende gebeurtenis wanneer zij juridisch goed geïnformeerd zijn.

Het recht is, gelukkig, in grote mate voorzienbaar. U hoeft alleen actie te ondernemen om te weten waar u staat.

Aan de hand van uw huwelijkscontract (als u er één hebt) en een overzicht van het vermogen kunnen wij u van bij het eerste kennismakingsgesprek meteen alle gevolgen van een echtscheiding in uw geval meedelen.

Deze gevolgen verschillen immers naar gelang de keuzes die u destijds hebt gemaakt.

Kom langs voor een uitgebreide consultatie: we trekken een tweetal uren uit om u volledig te informeren over de gevolgen van een echtscheiding voor uw persoon, uw kinderen en uw vermogen.

We hebben ook aandacht voor uw emotie door u tijd en ruimte te geven. We volgen uw tempo.

Dit alles kan zeer discreet. Sommige cliënten komen langs zonder dat hun echtgeno(o)t(e) daarvan op de hoogte is, anderen komen samen, de keuze is de uwe. Wij passen ons aan aan uw noden.

Waarom de advocaten van Wanted Law?

 • Specialisten-advocaten personen- en familierecht.

Het personen- en familierecht en het familiaal vermogensrecht is een zeer uitgebreide discipline die niet alleen een theoretische kennis vereist maar ook veel praktijkervaring. Je moet uit een speciaal hout gesneden zijn om dit te doen. Onze experten zijn juristen, geen psychologen, maar zij hebben wel interesse in het verhaal achter de mens. Betrokkenheid en bereikbaarheid is in deze materie van groot belang.

Cliënten die wakker liggen van geschillen over hun persoon, hun partner of kinderen hebben nood aan iemand die luistert, een goede dosis EQ heeft maar ook daadkrachtig kan adviseren. Dit neemt hun bezorgdheden weg.

Om die reden hebben de experten van ons kantoor een zeer intens contact met de cliënten. Ze zijn bereikbaar en menselijk. Vaak ook zeer pragmatisch.

 • Buitengerechtelijke oplossingen zijn goedkoper en sneller.

Omdat onze experten deze materies goed beheersen, hebben zij de intellectuele ruimte om te onderhandelen. Bijna alle dossiers die hen worden toebedeeld, worden buitengerechtelijk geregeld.

 • Onze experten voelen aan welke aanpak voor uw dossier de beste is.

Binnen ons kantoor zijn er zowel erkende bemiddelaars als doorwinterde onderhandelaars als ervaren procedureadvocaten. De experten voelen als geen ander aan wie de juiste man/vrouw op de juiste plaats is en wat de juist methode is om het doel te bereiken. Een goede advocaat is immers tactisch: met het doel voor ogen de juist weg uit stippelen.

 • Door collega’s gewaardeerde expertise.

We zijn er trots op dat de expertise van onze advocaten erkend wordt door beroepsgenoten. Zo mogen onze experten geregeld spreken over het personen en familierecht op seminaries voor notarissen, andere advocaten en accountants. Ook worden zij vaak gecontacteerd door andere advocaten om hen nopens deze materie te adviseren in hun dossiers.

Maar liefst van al zijn we zelf meester van uw dossier. Dat is zo omdat we dan alle informatie uit eerste hand krijgen. Wat voor sommigen details zijn, zijn voor onze experten van doorslaggevend belang.

 • Voortdurend up-to-date.

Ook al proberen onze experten een gerechtelijke procedure te vermijden (omdat deze duurder is, langer duurt en soms zeer onpersoonlijk kan zijn), toch volgen zij alle gepubliceerde rechtspraak in hun vakgebied op de voet op.

Dit geldt uiteraard ook voor alle wetgeving. Het familiaal vermogensrecht heeft in 2018 een zeer ingrijpende hervorming ondergaan.

Dat betekent dat onze experten niet alleen dossiers behandelen maar zich blijvend bijscholen door te lezen, te studeren, opleidingen te volgen etc.

 • U staat centraal.
Nood aan een verkennend gesprek?

Contacteer ons voor al uw vragen rond familierecht en echtscheidingen!

Heeft u een probleem en wenst u betaalbaar juridisch advies?

Boek dan een consultatie bij Wanted Law!

Lees al onze Wanted Facts over familierecht

Lees meer

Heeft u vragen over een echtscheiding?

Boek hier uw adviesgesprek echtscheiding!